Τρέξιμο

Started on 21 October 2019 17 weeks

Εκμάθηση βασικής τεχνικής

Συνεχής βελτίωση της βιομηχανικής των αθλητών μας.

Σύνθετα προπονητικά πρωτόκολλα προπόνησης.

Συνεχής επίβλεψη από προπονητή στη διάρκεια της προπόνησης.